Informaciju sa pojašnjenjem načina rada dolaznog i odlaznog QSL biroa možete pročitati ovdje.

Konkurs za menadžere ARAuBiH možete preuzeti ovdje.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je objelodanila 26. jula  Novi Plan namjene i korišćenja radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini. Ono što je najbitnije za nas radioamatere je da smo konačno dobili pravo na rad na 60m i 4m opsezima. U 60m opsegu na raspolaganju je 5351,5-5366,5 kHz, dok je na 4m na raspolaganju 68-74.8 MHz prema objavljenom dokumentu.

Više informacija možete pročitati na linku.

Na sjednici Skupštine Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini održanoj u subotu 17.2.2018. godine u Sarajevu je donesena Odluka o visini članarine za 2018. godinu. Odluku možete pročitati ovdje, a svim radioklubovima će biti distribuirani obrasci koje je potrebno popuniti i dostaviti uz uplaćene članarine za 2018. godinu. 

Poštovani članovi ARAuBiH, 

Na osnovu Statuta ARAuBiH, član 21., a na zahtjev Upravnog odbora, pozivamo vas na sjednicu Skupštine ARAuBiH.

Skupština će se održati dana 22.9.2018. godine u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb, sa početkom u 11 časova.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Senaid Pleh - E73PS

 

Dokumenti:

 

Spisak pozivnih znakova radioamatera za koje su pristigle QSL karte možete pogledati ovdje.

Asocijacija radio-amatera u BiH u saradnji sa Savezom izviđača izviđača Grada Zenica organizuje "Kamp radio Scout" u sklopu Interetničkog festivala "Bolji svijet 2018. Boračko jezero".

Od 23.7. svi izviđači koji budu prisutni u toj smjeni na Boračkom jezeru biti će dio tima "kamp radija Scout". Kamp radio će biti instaliran u improviziranom studiju, gdje će mladi imati priliku okušati se u vještinama u oblasti radio tehnike, radijske montaže, novinarstva i prezentera/spikera radijskog programa.

Više detalja možete pročitati ovdje.

Poštovani prijatelji,

kako ste vjerovatno svi primijetili, ove godine su bili vidljivi problemi sa prijemom LOG-ova za ovogodišnji E7 Activity contest, a razlozi su bili tehničke prirode. Kako  smo mi amateri a ne profesinalci, hi, probleme smo pokušavali riješiti na brzinu i, baš onako, amaterski, što smo na kraju i uspjeli ali eto ostaje nam nauk za ubuduće... Nadamo se da sljedeće godine nećemo imati ovakvih i sličnih problema, a što ćemo pokušati riješiti uvođenjem nove mail adrese koja će služiti isključivo za prijem LOG-ova za V/U/SHF conteste.

Pošto se dešavalo što se dešavalo, molimo vas da nam oprostite ako bude nekih pogreški u rezultatima, jer postoji mogućnost da nismo uspjeli iščupati sve dnevnike poslate za ovogodišnji E7 Activity contest. Ako se netko pronađe da je oštećen u plasmanu, mi ćemo pokušati načiniti naknadnu ispravku.

Zahvaljujemo se svima na ovogodišnjem učešću u E7 Activity contestu, s nadom da će nas dogodine biti više, a da će sa naše strane biti do kraja riješeni problemi sa prijemom vaših LOG-ova, na obostrano zadovoljstvo, naravno.

Konačne rezultate E7 Activity 2017. contesta imamo ovdje i isti su posloženi po kategorijama i postignutim rezultatima kroz periode, te konačnim zbrojem svih perioda. Diplome će biti spremne, a po isteku žalbenog roka od 30 dana dok će dodjela istih biti upriličena na nekom od skupova koje će organizirati ARAuBiH, tko želi da mu se iste dostave poštom neka nas o tome i pismeno izvijesti.

Svima želimo da do početka nove sezone poboljšaju svoju opremu koju koriste s nadom da se čujemo i postignemo što bolje rezultate, kako u E7 Activityju, tako i u svim ostalim V/U/SHF contestima sljedeće godine.

73 de ARAuBiH

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22