Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

 

E 7 2 0 I A R U

Mjesec decembar 2013 je od strane RAK-a dodjeljen ARAuBIH pozivni znak  E 7 2 0 I A R U.
Znak se koristi povodom svećanog obilježavanja 20 godina članstva u IARU Asocijacije radioamaterea u BiH.
Isti se može koristiti sa cijele teritorije BiH, pa ovim putem pozivamo zainteresovane članove za rad na specijalni pozivni znak.
Potrebno se samo javiti u kancelariju ARAuBiH ili Emilu E71A na 061 131 258 da se nebi desilo duplanje po bandovima.
Predvidjene su i prigodne nagrade pojedincima i klubovima koji u ovom mjesecu naprave naj više veza radeči pod E720IARU znakom.
UO ARAuBiH
 
Aktivnost na E720IARU pozivni CALL je u toku.
Početak rada u mjesecu decembru je krenuo iz više gradova.
Digi modom su aktivni Jablanica, Ilidža, Kakanj i Zenica.
SSB- CW modom Ilidža, Sarajevo, Zenica, Tuzla.
Desetak ličnih op. te radio klubovi Jablanica, ILidža i Kakanj su  u periodu od 3.12. do 15.12.2013 održali preko 12 hiljada veza,
kao i 1000 veza u ARRL 10m contestu.
Aktivnost se nastavlja i ovom prilikom pozivamo ostale E7 operatore da se uključe u ovu akciju ARAuBiH.
Prvu aktivnost u mjesecu martu je u potpunosti "iznjeo" podmladak E73ESP kluba, koje i ovaj put želimo pohvaliti i pozdraviti.
Po završetku rada na ovaj specijalni pozivni znak, planiramo održati sastanak i okrugli sto na temu 20 godina članstva E7 u IARU.
 
UO ARAuBiH
 

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22