Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

U  sklopu  aktivnosti  i  rada  radio  kluba  „Kakanj“  Kakanj  za  2013.  godinu  je  pripremana  i  realizacija  rada   ovog  radio  kluba.  Pored  redovne  obuke  za  operatore  u  O.Š. „A.Muradbegović „ donji  Kakanj  vršene  su  pripreme  za  prezentaciju rada  i  aktivnosti primopredajne  i  ARG sekcije radio  kluba, koja  je  održana 19.12.2013. godine  u  prostorijama  radio  kluba koje  su  bile pretijesne  da  prime  sve  zainteresovane.

Prezentaciji  je  prisusustvovalo  preko  50 posjetilaca  članova  kluba    i  zainteresovanih  uglavnom  mladih uzrasta   od  čega  je  jedan razred  učenika  O.Š „H.Kreševljaković“  sa  nastavnikom  Munirom  Durmićem  koji  je mnoge  generacije  mladih  uveo  u  svijet  radio tehnike  i  radioamaterizma.

Teme  koje  su  tom  prilikom  izložene   su bile upoznavanje  o   radu  primopredajne sekcije ( PPS )

i  amaterske  radio  goniometrije (ARG)   koje  su   pobudile  veliko  interesovanje  kod  mladih  a  na  kraju  su  svi  pogledali  jedan   nastavni  film  o  ARG-u

Prezentaciju  su  realizovali naši mlađi  članovi  radio  kluba:   Nedim Čolak,  Benjamin  Memčić, Nejra  Delibašić,Dženita  Čizmo,Melisa  Pipo, Belmin Haračić i  Edna  Sarajlić   inače  učenici  O.Š. „Hamdija  Kreševljaković“ Kakanj  i  O.Š. „Ahmaed  Muradbegović“  donji  Kakanj, koje  je   pripremio i  vodio   Rasmin  Čolak.-Rale.

Pored  starijih  članova  kluba , prisutni  su  bili predstavnici  medija , NTV  IC7,  dopisnik  Avaz-a   kao  i  predstavnik  Civilne zaštite  općine  Kakanj  Ibrahim  Kulović koji  se  obratio  prisutnima  i   naglasio  ulogu  radio  amatera  u  proteklom  ratu   kao  i   veoma  važnu ulogu  radio  amaterskih  klubova  u  sistemu  civilne  zaštite.

Civilna  zaštita  je  i   u  proteklom  periodu   pomagala  rad  i  aktivnost   radio  kluba  i   činimo  sve  napore  koliko  je  to  moguče   da  i  u   narednom  periodu  ,materijalno   i  tehnički  pomognemo  rad   i  aktivnost  radio  kluba , istakao  je   Kulović,

Poslije  prezentacije  nastavljeno  je  druženje   starijih  i  mlađih  članova  radio  kluba .

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22