Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

KAKANJ OPEN 2014

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

logokakanj2013

 

nedjelja 08.06.2014.

 

 

 

 

 

 Broj:05-01/14

Datum: 14.01.2014.godine

 

PREDMET:  Odluka ARG takmičenju

                       „Kakanj open 2014.“

 

 

 

                                                                  ASOCIJACIJA RADIOAMATERA U BiH

                                                                             71000   S A R A J E V O

                                                                                 ul. Sakiba Nišića 10

                                                                                     (komisija   za   ARG )

                                                                                                                                                                                  

Na sastanku U.O. radio kluba „Kakanj“ Kakanj održanog dana 14.01.2014. godine razmatrana je i usvojena odluka o organizaciji ARG takmičenja pod nazivom

„Kakanj open 2014.“

Navedeno takmičenje je planirano da se održi   u nedjelju 08.06.2014. godine  a   mjesto održavanja takmičenja i svim ostalim detaljima   obavijestit čemo Vas u   narednom periodu.

 

 

Dostavljeno:                                                                          PREDSJEDNIK

1x Oglasna ploča                                                                  Hajrudin Kubat

1x a/a    

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22