Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

araubihU skladu sa članom -- Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor na svojoj 13-toj sjednici 28.11.2013. godine predlaže Skupštini slijedeći

Nacrt:

PRAVILNIK

o dodjeli javnih priznanja i nagrada

Asocijacije radioamatera u BiH

 

Član 1.

Asocijacija radioamatera u BiH jednom godišnje dodjeljuje javna priznanja i nagrade svojim članovima te javna priznanja i zahvalnice pojedincima i pravnim subjektima izvan     Asocijacije.

Načini i uvjeti dodjeljivanja utvrđuju se ovim Pravilnikom

Član 2.

 1. A.Javna priznanja i nagrade za članove Asocijacije radioamatera u BiH su:
 1. Povelja i zvanje: Počasni član Asocijacije radioamatera u BiH. ARAuBiH dodjeljuje ovu povelju i zvanje za posebne zasluge i doprinos na unapređenju radioamaterskog rada, širenju ugleda Asocijacije radioamatera u BiH i u svijetu
 2. Zlatna, Srebrna i Bronzana Plaketa. ARAuBiH dodjeljuje ove Plakete za izuzetne rezultate u radioamaterskom radu na svjetskom, europskom i regionalnom nivou u toku jedne godine, a koji doprinose ugledu ARAuBiH u svijetu, Europi i u regiji/BiH.
 3. Priznanje. ARAuBiH dodjeljuje Priznanje pojedincu ili udruženju za izuzetan rezultat u radioamaterskom radu i organizaciji radioamaterskog rada u ARAuBiH u toku jedne godine
 4. 4.ARAuBiH dodjeljuje novčanu ili materijalnu nagradu svom članu za ostvareno radioamatersko postignuće i rezultat u organizaciji, osiguravanju resursa za radioamaterski događaj. Za ostvaren izuzetan radioamaterski rezultat na međunarodnom nivou, koji doprinosi ugledu Asocijacije u zemlji i u svijetu. Za motivaciju mladih radioamatera. Za motivaciju radioamatera koji vrše obuku mladih. Za realizaciju RMZO projekata.
 5. 5. ARAuBiH dodjeljuje ovu zahvalnicu članovima koji su doprinijeli realizaciji radioamaterskih aktivnosti u toku jedne godine.
  1. B.Javna priznanja i zahvalnice za pojedince i pravna lica izvan Asocijacije radioamatera u BiH su:

Član 3.

 1. Povelja za posebne zasluge i doprinos na unaprijeđenju međusobne saradnje i širenja ugleda Asocijacije i radioamaterskog rada u BiH i u svijetu,
 2. Zahvalnica za poseban doprinos uspiješnoj saradnji i podršci radioamaterskom radu Asocijacije i javne koristi društvenoj zajednici.
 3. godine članstva u ARAuBiH
 4. javno objavljeni radioamaterski rezultati i aktivnosti na uvečanju ugleda ARAuBiH
 5. Objavljeni radioamaterski radovi
 6. Realizacija Projekata ARAuBiH
  1. međunarodni
  2. ARAuBiH projekti
  3. nagrađene radioamaterske aktivnosti
  4. sudjelovanje u radu organa i tjela ARAuBiH
  5. broj obučenih operatora CEPT1/CEPT2
  6. saradnja u BiH i u svijetu u svrhu razvoja radioamaterske službe


Član 4.

A.1. Počasni član Asocijacije radioamatera u BiH

Povelja i zvanje Počasnog člana je najviše javno priznanje ARAuBiH koje se dodjeljuje za posebne zasluge i doprinos na razvoju radioamaterizma u BiH i u svijetu, kao i za širenje ugleda Asocijacije radoamatera u BiH i svijetu. Dodjeljuje se članovima Asocijacije za životni i radioamaterski opus. Godišnje se može dodjeliti samo jedna povelja i zvanje Počasni član.

član 5.

Poveljom može biti nagrađen pojedinac, član ARAuBiH samo jednom. Prijedlog i obrazloženje donosi UO ARAuBiH. Odluku o povelji usvaja Skupština ARAuBiH

Kriterijumi:

Član 6.

Povelja – priznanje Počasni član je najviše priznanje ARAuBiH. Štampa se na na posebnom papiru i nalazi se u posebnoj mapi.

Član 7.

Dobitnik Počasnog člana ARAuBiH se doživotno oslobađa obaveza plaćanja članarine ARAuBiH.

Član 8.

A.2. Zlatna, Srebrena i Bronzana plaketa


Zlatna, Srebrna i Bronzana plaketa je javno priznanje ARAuBiH za izuzetne radioamaterske rezultate u toku jedne godine.

Zlatna plaketa se dodjeljuje za svijetske/europske rezultate u jednom ili više tehničkih, tehničko-sportskih ili drugih područja radioamaterske djelatnosti.

Srebrna plaketa se dodjeljuje za regionalne rezultate u jednom ili više tehničkih, tehničko-sportskih ili drugih područja radioamaterske djelatnosti.

Bronzana plaketa se dodjeljuje za bosanskohercegovačke rezultate u jednom ili više tehničkih, tehničko-sportskih ili drugih područja radioamaterske djelatnosti.

Kriterijumi za Z/S/B plakete su prepoznatljiv i priznat doprinos razvoju radioamaterizama te djelovanje, razvoj i ostvarivanje ciljeva ARAuBiH, i to za:

-          izniman doprinos u podučavanju djece i mladih u radioamaterskim vještinama

-          iznimna postignuća na domaćim i međunarodnim radioamaterskim UKV, KV i HST takmičenjima

-          iznimna postignuća na domaćim i međunarodnim ARG takmičenjima

-          razvoj, unapređenje i korištenje novih tehnologija u raioamaterskim komunikacijama i samogradnji

-          iznimna postignuća, razvoj i održavanje radiokomunikacija u vanrednim situacijama, RMZO

-          izniman doprinos u promociji i podizanju ugleda radioamaterizma i ARAuBiH u Bosni i Hercegovini i svijetu

Odluku o Z/S/B plaketi usvaja UO ARAuBiH.

Član 10.

Zlatna, Srebrna i Bronzana plaketa su izrađene na drvenoj lakiranoj ploći. Plakete su kategorizovana u tri kategorije. Bronzana, Srebrena i Zlatna. Razlikuju se po tekstu koji će biti ugraviran na ploćice boje bronze, srebra i zlata. Ta ploćica će biti sa reljefom Bosne i Hercegovine, logom ARAuBiH i prefikasom E7 postavljene na lakiranu drvenu podlogu .

A.3. Priznanje

Član 11.

ARAuBiH dodjeljuje Priznanje članovima (fizičkim i pravnim licima) za izuzetan doprinos u volonterskom radu, organizaciji radioamaterskog događaja ili osiguravanju resursa za održavanje radioamaterskog događaja.

Član 12.

Priznanje se štampa na 200 do 250 gramskom kartonu A4 u bojama sa svim oznakama ARA u BiH i prilagodnim tekstom imenovanom pojedincu ili organizaciji.


A.4. Nagrada

Član 13.

Nagrada se dodjeljuje pojedincu članu ARAuBiH ili skupini pojedinaca članova ARAuBiH za javno priznat i prepoznatljiv doprinos realizaciji godišnjeg Plana aktivnosti ARAuBiH i za priznat radioamaterski rezultat na međunarodnom nivou koji doprinosi povećanju ugleda ARAuBiH, i to za:

-          izniman doprinos u podučavanju djece i mladih u radioamaterskim vještinama

-          iznimna postignuća na domaćim i međunarodnim radioamaterskim UKV, KV i HST takmičenjima

-          iznimna postignuća na domaćim i međunarodnim ARG takmičenjima

-          razvoj, unapređenje i korištenje novih tehnologija u radioamaterskim komunikacijama i samogradnji

-          iznimna postignuća, razvoj i održavanje radiokomunikacija u vanrednim situacijama, RMZO

-          izniman doprinos u promociji i podizanju ugleda radioamaterizma i ARAuBiH u Bosni i Hercegovini i svijetu

Odluku o nagradama usvaja UO ARAuBiH. Nagrade mogu biti materijalne ili finansijske i planiraju se za svaku godinu.

 

A.5. Zahvalnica

Član 14.

ARAuBiH dodjeljuje ovu zahvalnicu članovima koji su doprinijeli realizaciji radioamaterskih aktivnosti u toku jedne godine ili učešću u radioamaterskoj aktivnosti.

Član 15.

Zahvalnica se štampa na 200 do 250 gramskom kartonu A4 u bojama sa svim oznakama ARA u BiH i prilagodnim tekstom zahvale imenovanom pojedincu ili organizaciji.

B.1. Povelja

Član 16.

ARAuBiH dodjeljuje Povelju za pojedince ili pravna lica izvan Asocijacije za zasluge na promociji, podršci radioamaterizmu u BiH i radioamaterskim aktivnostima.

Član 17.

Povelja je najviše priznanje ARAuBiH osobama i pravnim licima izvan radioamaterizma. Štampa se na na posebnom papiru i nalazi se u posebnoj mapi.

B.2. Zahvalnica

Član 18.

ARAuBiH dodjeljuje zahvalnicu licima ili pravnim osobama koje su izvan radioamaterizma a koje su doprinijeli realizaciji radioamaterskih aktivnosti u toku jedne godine ili bili sponzori i donatori radioamaterskih aktivnosti.

Član 19

Zahvalnica se štampa na 200 do 250 gramskom kartonu A4 u bojama sa svim oznakama ARA u BiH i prilagodnim tekstom zahvale imenovanom pojedincu ili organizaciji.

C. POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA I NAGRADA

Član 20

Upravni odbor ARAuBiH raspisuje javni konkurs za priznanja i nagrade u tekućoj godini. Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada podnose se UO ARAuBiH. Pismena obrazloženja prijedloga za priznanja i nagrade trebaju sadržavati podatke o predlagatelju i o primatelju s dokumentovanim dokazima i doprinosima:

-          popis manifestacija iz radioamaterizma na kojima je sudjelovao s naznakom uloge i postignuća,

-          popis izvanškolskih izvannastavnih obrazovnih programa kojih je bio voditelj

-          popis inovacija, sa dokazima o autorstvu, autorskom pravu i primjeni,

-          popis stvaralačkih postignuća u tehničko-sportskim aktivnostima ili samogradnji

-          popis javnih priznanja i nagrada iz područja radioamaterizma i srodnih područja, s punim nazivom i godinom dodjele

Član 21.

Povelju počasnog člana na prijedlog UO ARAuBiH dodjeljuje Skupština, a ostala priznanja i nagrade dodjeljuje UO. Priznanja i nagrade se dodjeljuju na godišnjim sjednicama Skupštine ARAuBiH, ili na nekoj drugoj prigodnoj svečanosti.

 1. D.ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranicama ARAuBiH

Iz. Broj: ----/14                                                                                  Predsjednik Skupštine

Sarajevo, 20.01.2014.                                                                       Aleksandar Mastilović

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22