Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

kakanjU  planu  rada  i  aktivnosti  radio  kluba  „Kakanj“   za  2014   godinu  je  edukacija  i  osposobljavanje   novih   članova  za  amaterske  radio  operatore.

  I  ovaj  put   veliku  pomoć  i  podršku  imali  smo  od   menadžmenta  O.Š.  „Ahmed  Muradbegović“   Donji  Kakanj,   gdje   smo   u   dvomjesečnoj   obuci  pripremili  grupu   kandidata   za  polaganje   CEPT-2   klase.

Kompletnu  obuku   su  proveli  mlađi, a  već  iskusni članovi-instruktori  Rasmin Čolak-Rale  i  Edna  Sarajlić.

Završnom  ispitu   koji   je   održan  15.03.2014. godine  pristupilo  je  15  kandidata, najvećim  dijelom  učenici  gore  navedene  škole,  koji  su  na  završnom  testu  pokazali  veoma  dobro  znaje iz  oblasti  radioamaterizma i  radio komunikacija.

Ovu  aktivnost  propratili  su  i  stariji  članovi  kluba  sa  druženjem   sa  mlađim  članovima da im prenesu  svoja  znanja   i  iskustva  te  da  se upoznaju  sa  narednim  aktivnostima  kako, primopredajne   tako   i   ARG sekcije te  se  dogovaralo  o  terminima  treninga  i   narednim  takmičenjima.

Raduje  nas  činjenica  da   su  svi  članovi  iz  ove  škole,  koji  su   prošle  godine  položili  klasu, nastavili aktivnost jedan dio u primopredajnoj, a  veći dio u ARG  sekciji i već  imamo  prijavljenih  preko  20  takmičara   u  kategorijama  do  21–dne  godine.

Isto  tako    jedan  dio  mlađih članova  izrazio  je  želju   za  radom   na   KT    opsegu  i  sada   je  svakodnevno   znak  E73EKK    u   eteru  i  širom  svijeta  i  dostojno  predstavlja  Bosnu  i  Hercegovinu  i  naš  grad   Kakanj. 

Od  jeseni  prošle  godine   smo   česti   učesnici   međunarodnih   takmičenja,  imamo   već  iskusnu  ekipu   za    međunarodna  takmičenja, tako   nam  je  trenutno najveći problem  tehnika:  kvalitetna  radio stanica,  multiband  antena  i  solidan  računar  sa  internet  priključkom.

Koristimo  priliku  da  se  zahvalimo  našim  starim  članovima  na  nesebičnoj  pomoći  u  pripremi  i  organizaciji  ove  aktivnosti, Službi  civilne  zaštite općine  Kakanj  na   čelu  sa Hrusto  Nurudinom   kao  i   profesionalnoj  vatrogasnoj jedinici  Doboj-Kakanj   u  realizaciji   današnje  aktivnosti.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22