Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

ARG GORAŽDE OPEN 2014

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

1900521 10202148745308335 2561178770722571011 oU okviru manifestacije "DANI OTPORA" u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde dana 04.05.2014.g održano je takmicenje pod nazivom ARG GORAŽDE OPEN 2014.

Na takmicenju su ucestvovale ekipe iz RK Kakanj-Kakanj, RK Stjepan Polje -Stjepan polje, RK Zenica- Zenica, RK Gracanica - Gracanica i RK Stari Grad - Doboj. Ovo takmicenje održano po kiši i teškoj stazi zbog blata, manjim tehnickim problemima, pokazalo je ko su pravi zaljubljenici ARG.

 

RK "DRINA" Goražde još jednom se zahvaljuje na strpljenju i razumjevanju ucesnika takmicenja kao i našim sponzorima BH Telecom Goražde, Vladi i Ministarstvu za boracka pitanja BPK Goražde kao i Gorskoj službi spašavanja Goražde.

 

 

ARG TAKMICENJE "GORAZDE OPEN 2014"
Datum: 04.05.2014

 

REZULTATI

POREDAK U KONKURENCIJI Z15    3 lisice 
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     23      Medina  Hasanèeviæ      E73ESP  12:40:00  14:18:16   3  01:38:16  
  2     24      Zedina  Kahrimanoviæ    E73ESP  12:45:00  13:53:20   2  01:08:20  
  3     68        Amna  Èizmiæ          E73EKK  12:35:00  14:17:59   2  01:42:59  
  x     21       Amina  Hasiæ           E73ESP  12:10:00  14:13:42   3  02:03:42  
  x     26        Šaha  Ibriševiæ       E73ESP  13:25:00  15:36:58   2  02:11:58  
  x     25      Nedžma  Fatušiæ         E73ESP  12:55:00  15:02:33   2  02:07:33  
  x     22      Džejna  Tursunoviæ      E73ESP  12:15:00  14:17:51   2  02:02:51  
  x     73        Edna  Sarajliæ        E73EKK  12:00:00  00:00:00   0  00:00:00  
  x     67        Ajna  Begoviæ         E73EKK  13:15:00  00:00:00   0  00:00:00  


POREDAK U KONKURENCIJI M15   3 lisice 
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     35       Hasib  Mašiæ          E73ESP  13:50:00  15:37:55   3  01:47:55  
  2     53     Elvedin  Šljivo         E73EKK  12:20:00  14:09:00   3  01:49:00  
  3     60        Adis  Alajbegoviæ    E73EKK  13:00:00  14:41:00   2  01:41:00  
  4     66       Fadil  Pipo           E73EKK  12:55:00  14:40:00   2  01:45:00  
  5     64       Ensar  Alajbegoviæ    E73EKK  12:05:00  13:55:10   2  01:50:10  
  6     34        Amar  Ahmetoviæ      E73ESP  13:45:00  15:36:36   2  01:51:36  
  7     49        Mujo  Ibriševiæ      E73ESP  13:15:00  15:11:30   1  01:56:30  
  8     65       Faris  Alajbegoviæ    E73EKK  12:15:00  14:12:49   1  01:57:49  


POREDAK U KONKURENCIJI Z19   4 lisice
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     70     Bahrija     Èelebiæ   E73EKK  12:40:00  14:19:00   3  01:39:00  
  2     29      Razija     Kruškiæ   E73ESP  13:40:00  15:36:30   3  01:56:30  
  3     59     Adelisa  Behramoviæ   E73EKK  13:05:00  14:39:47   2  01:34:47  
  x     28       Amela    Mustafiæ   E73ESP  13:00:00  15:01:57   2  02:01:57  
  x     57       Amina     Haraèiæ   E73EKK  12:50:00  00:00:00   0  00:00:00  
  x     56        Aida        Kiæo   E73EKK  12:45:00  00:00:00   0  00:00:00  


POREDAK U KONKURENCIJI M19   4 lisice
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     87       Damir  Mrkonjiæ       E71FDE  12:35:00  14:18:40   4  01:43:40  
  2     37       Beæir  Halilèeviæ     E73ESP  13:55:00  15:30:22   3  01:35:22  
  3     51       Adnan  Alajbegoviæ    E73EKK  12:25:00  14:14:29   2  01:49:29  
  4     39       Aldin  Ibriševiæ      E73ESP  13:05:00  15:02:18   2  01:57:18  
  5     61    Benjamin  Memèiæ         E73EKK  13:10:00  15:04:45   1  01:54:45  
  6     36       Almir  Halilèeviæ     E73ESP  12:30:00  14:26:24   1  01:56:24  
  x     77       Sandi  Letiæ          E71EZC  12:15:00  14:17:55   4  02:02:55  
  x     76       Mirza  Spahiæ         E71EZC  12:00:00  14:15:20   4  02:15:20  
  x     38       Hasan  Hasiæ          E73ESP  12:05:00  14:13:49   2  02:08:49  
  x     52       Asmir  Smaka          E73EKK  12:10:00  00:00:00   0  00:00:00  
  x     86      Senaid  Omerbašiæ      E71FDE  12:20:00  00:00:00   0  00:00:00  


POREDAK U KONKURENCIJI Z21   4 lisice
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  x     30      Medina      Hadžiæ   E73ESP  12:20:00  14:26:20   2  02:06:20  
  x     88      Indira       Hotiæ   E71FDE  12:05:00  14:36:15   1  02:31:15  


POREDAK U KONKURENCIJI M21   5 lisica
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime       Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     42        Seid  Halilèeviæ      E73ESP  13:60:00  15:38:05   4  01:38:05  
  2     54      Belmin  Haraèiæ         E73EKK  12:30:00  13:54:32   3  01:24:32  
  3     43       Tajib  Kahrimanoviæ    E73ESP  13:30:00  14:50:40   2  01:20:40  
  4     40       Alija  Šakušiæ         E73ESP  13:20:00  14:51:02   2  01:31:02  
  x     78      Zlatko  Šariæ           E71EZC  12:05:00  14:07:51   5  02:02:51  
  x     85        Emir  Barjaktareviæ   E71FDE  12:10:00  14:35:55   3  02:25:55  


POREDAK U KONKURENCIJI Z35   4 lisice
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime        Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     32      Ferida  Halilèeviæ        E73ESP  12:00:00  13:41:13   1  01:41:13  
  x     33      Fadila     Èamdžiæ        E73ESP  12:25:00  14:33:43   2  02:08:43  
  x     72       Amela  Sarajliæ-Šišiæ    E73EKK  13:20:00     0:0:0   0  00:00:00  


POREDAK U KONKURENCIJI M40   4 lisice
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     44       Behad       Hasiæ   E73ESP  13:10:00  14:33:30   4  01:23:30  


POREDAK U KONKURENCIJI M50   4 lisice
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     84       Senad    Mrkonjiæ   E71FDE  12:15:00  13:25:55   4  01:10:55  
  2    159      Zlatan     Omerèiæ   E71FDE  12:00:00  13:38:00   4  01:38:00  
  3     79       Semir    Baždaliæ   E71EZC  12:10:00  13:53:13   4  01:43:13  
  4     12       Nedim       Èeljo   E74DNO  12:20:00  14:09:30   4  01:49:30  
  5     46      Izudin   Ahmetoviæ   E73ESP  13:35:00  15:28:32   3  01:53:32  
  6     48    Mevludin       Memiæ   E73ESP  12:35:00  14:34:05   3  01:59:05  
  x     11       Nijaz       Šišiæ   E74DNO  12:05:00  14:10:36   4  02:05:36  


POREDAK U KONKURENCIJI M60   4 lisice
---------------------------------------- 

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr.  
  1     50     Ibrahim      Gušter   E73ESP  12:50:00  14:19:05   3  01:29:05  
  2     13       Habib  Džananoviæ   E74DNO  12:00:00  13:55:56   3  01:55:56  
  3     80        Enes       Šariæ   E71EZC  12:20:00  14:16:50   1  01:56:50  
  x     81      Mensur      Hodžiæ   E71EZC  14:25:50  14:25:50   4  02:00:50  


POREDAK U KONKURENCIJI KLUBOVI
---------------------------------------- 

Mj.       RK  Takm.   TX  Vrijeme  1 mj.  2 mj.  3 mj.  4 mj.  5 mj.   Bod  
  1   E73ESP     13   35    71639      6      3      1      2      1   133  
  2   E73EKK     10   22    42047      1      2      4      1      2    64  
  3   E71FDE      3   12    25430      2      1      0      0      0    40 
  4   E74DNO      2    7     6956      0      1      0      1      0    13  
  5   E71EZC      2    5    13203      0      0      2      0      0    12  
  6   E74BMN      0    0        0      0      0      0      0      0     0  
  7   E71EBS      0    0        0      0      0      0      0      0     0  
  8   E77CFG      0    0        0      0      0      0      0      0     0

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22