Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

araubihorgHaris Maglić E77TK, Ahmed Hrustanović E74HA i Alem Raković su rano jutros otputovali sa opremom (agregat, baterije, radiouredjaji, antene) u Maglaj sa zadatkom da uspostave RMZO i stave se na raspolaganje Kriznom Štabu za vanredne situacije u ovoj općini. Centar aktivnosti će biti 3643 MHz i R3 Vlašić i RO Zavidovići. Povremeno će se uključivati i Echo link! U Operativnom Centru Ministarstva sigurnosti se uključuje i dežurni radioamater za koordinaciju aktivnosti.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22