Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

iarur1Od 21.09.2014. do 26.09.2014. u Varni, Bugarska se održava generalna Skupština IARU

regije 1.

 

Zastupnik ARAuBiH je Darko Rusman, E70A. On će učestvovati u radu generalnih sjednica

Skupštine i po potrebi u odborima C5 C4 i C3. Kao posmatrač će učestvovati i u radu RG za

ARDF.

Svi zainteresovani radioamateri u E7 mogu pogledati dokumenta za Skupštinu

IARU r1 na slijedećem linku: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=select&id=32

E70ARA

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22