Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

iarur1
 
Radni dan je protekao ovako:
09:00 sati - sastanak komiteta C3 - voditalj Hans Blondel Timmerman PB2T
Kratak osvrt na izvjestaj od prethodne konferencije u Sun City-ju, rasprava o prijedlogu u vezi rada QSL biroa, rasprava o koristenju skracenica CW koja su oprecna navedenim u Upustvu Etika i Operatorske vjestine, Zapazenje bio izvjestaj koordinatora za mlade Ms. Lisa PA2LS.
Nikola Percin je izvjestio o aktivnostima mladih - tj. ucenika u skolama u Zagrebu koji su uspjesno ucestvovali u akciji odrzavanja veza preko satelita a naknadno su pohadjali kurs za radio amatere operatore od koji je 60 polaznika dobilo RA licence.
S obzirom na veliki broj ucesnika nakon pauze delegati su nastavili rad u vecoj sali.
Radna grupe za EMC je procitala detaljan izvjestaj o radu o kojem vodjena dugotrajna diskusija, zatim je procitan izvjestaj komiteta za politicka pitanja.
14:00 sati sastanak komiteta C5 - nastavak rasprava o predlozenim dokumentima
Interes ARAuBIH je da nastavi koretne odnose sa svim asocijacijama - delegacijama a posebno sa komsijama, i naravno da te odnose da i dalje unapredjujemo.
Imamo "novog" prijatelja u Asocijaciji radio amatera Kosova.
Veliku podrsku i reklamu imamo od Nikole 9A5W na čemu se zahvaljujemo.
 
 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22