Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

ITU150-300x225

Međunarodni radioamaterski klub (IARC) u ITU u Ženevi – 4U1ITU sudjelovat će u proslavi Svjetskog dana radija (WRD) u petak 13. februara/veljače što označava početak proslave 150 godina ITU-a.

Posebna pozivna oznaka 4U0ITU (vrijedi kao ITU HQ, DXCC entitet s kodom 117) bit će inaugurirana od strane predsjednika IARU gospodina Timothy S Ellama, VE6SH u društvu s glavnim tajnikom ITU gospodinom Houlin Zhao i drugim izabranim dužnosnicima i VIP osobama. IARC će koristiti pozivnu oznaku 4U0ITU kroz 2015. godinu do Svjetske Radio konferencije WRC-15 koja će se održati od 2.do 27. novembra/studenog. Sve veze bit će potvrđene. QSL info nalazi se na QRZ.com.

IARC                      www.itu.int/radioclub

WRD-15                http://www.itu.int/en/wrd15/Pages/default.aspx

ITU 150                 http://www.itu.int/en/150/Pages/default.aspx

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22