Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

radioe7naslovna250

Upravni odbor Asocijacije radioamatera u BiH, na svojoj 2. sjednici, donio je Odluku o raspisivanju Konkursa za izbor novog vizuelnog identiteta časopisa RADIO E7.

Zainteresovani radio klubovi i pojedinici mogu pored izgleda i tehničkog dizajna časopisa Radio E7, ponuditi i poslove izdavaštva sa prijedlogom uređivačkih urednika i poslova štampanja. Buđet ARAuBiH za izdavanje i štampanje časopisa se kreće oko 3.000 KM po svakom broju, a zavisi od broja marketinških oglasa. Naredni 62. broj časopisa izlazi u julu 2015. godine

Asocijacija radioamatera u BiH će učestvovati u prikupljanju marketinških oglasa i izboru glavnog i odgovornog urednika. UO ARAuBiH će nagraditi odabrano vizuelno riješenje časopisa.

Svi zainteresirani članovi ARAuBIH  svoje ponude mogu poštom ili e-mailom poslati u Kancelariju ARAuBIH. Krajnji rok za dostavu ponude je 20.05.2015. godine.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22