Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

araubih
Na osnovu člana 21. Statuta Asocijacije radioamatera u BiH i prijedloga Upravnog odbora ARA u BiH sa 3. sjednice, sazivam

SJEDNICU SKUPŠTINE ASOCIJACIJE RADIOAMATERA U BIH


Zasjedanje Skupštine ARAuBIH održati će se u subotu 13.06.2015. godine na Igmanu - Sarajevo, s početkom u 18:00 sati.
Prostor održavanja sjednice je PD 'Ljubitelji prirode'.

Za zasjedanju predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Radnih tjela:

a. Radno Predsjedništvo (Predsjednik Skupštine i dva člana)
b. Verifikacionu Komisiju (tri člana)
c. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izvještaj Verifikacione komisije

3. Prijedlog Izvještaja o radu Asocijacije radioamatera u BiH:

a. Izvještaj o radu ARAuBiH za 2014. godinu
b. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2014. godinu
c. Izvještaj o radu Nadzornog odbora ARAuBiH za 3014.
d. Rasprava o prijedlozima izvještaja za 2014. godinu
e. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja za 2014. godinu

4. Prijedlog Planova o radu za 2015 godinu Asocijacije radioamatera u BiH

a. Prijedlog rada ARAuBIH za 2015. godinu
b. Prijedlog finansijskog Plana ARAuBiH za 2015. godinu
c. Rasprava o planovima za 2015. godinu
d. Donošenje Odluke o usvajanju planova za 2015. godinu

5. Ostala pitanja

Prijedlozi članova ARAuBiH, a u skladu sa zaključcima Skupštine 2014. se mogu dostaviti UO do 08.06.2015.
NAPOMENA: Svi članovi ARAuBIH koji su izmirili obavezu članarine za 2015. godinu do 31.05.2015. godine, imaju pravo glasa.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

DOSTAVLJENO:

1.Članovima ARAuBiH
2. WEB stranica ARA u BiH
3. Arhiva ARA u BiH

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22