ARA u BiH NA PROSLAVI DANA DRŽAVNOSTI BiH NA KRALJEVSKOM GRADU BOBOVAC, 25.11.2020.

bobovac 2020 16

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Rezultati ARG Zavidovići Open 2015

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

ardflogo

Zavidovići Open 2015
ARG TAKMICENJE
Datum: 30.8.2015
REZULTATI

Rezultate u PDF formatu preuzmite ovdje.

 

POREDAK U KONKURENCIJI Z15 3 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 82 AIDA KIĆO E73EKK 11:25:00 12:57:29 3 01:32:29
2 58 AMINA HASIĆ E73ESP 11:00:00 12:40:46 3 01:40:46
3 35 SAIDA KIĆO E73EKK 11:55:00 12:50:12 2 00:55:12
x 91 ZEDINA KAHRIMANOVIĆ E73ESP 11:45:00 00:00:00 0 00:00:00
x 20 EDNA SARAJLIĆ E73EKK 12:25:00 00:00:00 0 00:00:00
POREDAK U KONKURENCIJI M15 3 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 3 IRHAD TOPOVČIĆ E73EKK 11:10:00 12:21:56 3 01:11:56
2 97 ARMIN ZAHIROVIĆ E71ELD 11:40:00 12:55:05 3 01:15:05
3 99 HARIS MEMIĆ E73ESP 11:50:00 13:08:05 3 01:18:05
4 72 DENAJ ŠIŠIĆ E73EKK 11:35:00 12:57:29 3 01:22:29
5 85 MIRELDIN KARIĆ E73EKK 11:20:00 12:45:11 3 01:25:11
6 46 ADIS ZAHIROVIĆ E71ELD 11:45:00 13:12:50 3 01:27:50
7 2 EDIN DJEDOVIĆ E71ELD 11:30:00 13:01:54 3 01:31:54
8 87 EMIN ŠEHIĆ E73EKK 11:15:00 12:49:55 3 01:34:55
9 52 HUSEIN AVDAGIĆ E73ESP 12:40:00 14:00:22 2 01:20:22
POREDAK U KONKURENCIJI Z19 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 17 MEDINA HADŽIĆ E73ESP 11:20:00 12:56:04 4 01:36:04
2 76 SANELA SPAHIĆ E71FDE 11:15:00 12:55:23 4 01:40:23
3 64 MEDINA HASANČEVIĆ E73ESP 11:30:00 13:15:25 3 01:45:25
4 90 ADELISA IKANOVIĆ E71GJK 11:10:00 12:38:16 3 01:28:16
x 37 ADELISA BEHRAMOVIĆ E73EKK 11:40:00 13:42:39 4 02:02:39
POREDAK U KONKURENCIJI M19 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 21 BEĆIR HALILČEVIĆ E73ESP 11:10:00 12:27:39 4 01:17:39
2 89 MIHRET SERHATLIĆ E73EKK 11:00:00 12:21:16 4 01:21:16
3 45 AMAR SMOLO E73EKK 11:45:00 13:07:16 4 01:22:16
4 105 DINO ČELJO E71EEE 11:20:00 12:59:45 4 01:39:45
5 54 EMIR HODŽIĆ E71ELD 11:25:00 13:08:54 4 01:43:54
6 83 EDIN MUSTAFIĆ E74DNO 11:30:00 13:17:17 4 01:47:17
7 19 ALDIN IBRIŠEVIĆ E73ESP 11:55:00 13:45:55 4 01:50:55
8 24 EDIN OSMIĆ E73EKK 12:15:00 13:22:54 3 01:07:54
9 106 MAID SULJIĆ E73ESP 12:00:00 13:13:6 3 01:13:06
10 31 BENJAMIN MEMČIĆ E73EKK 12:05:00 13:28:38 2 01:23:38
POREDAK U KONKURENCIJI Z21 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 114 AMELA MUSTAFIĆ E73ESP 11:15:00 12:49:55 4 01:34:55
2 30 EDITA MUSTAFIĆ E74DNO 11:20:00 12:56:31 4 01:36:31
3 86 SELMA MUJEZINOVIĆ E71GJK 11:05:00 12:54:52 4 01:49:52
4 28 MEDINA ŠIŠIĆ E74DNO 11:25:00 13:16:54 4 01:51:54
5 84 VESNA TOMIČIĆ E73EKK 12:00:00 13:15:34 3 01:15:34
x 49 HAMIDA BEGOVIĆ E71FDE 11:30:00 13:42:39 3 02:12:39
POREDAK U KONKURENCIJI M21 5 lisica
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 56 HASAN HASIĆ E73ESP 12:05:00 13:11:24 5 01:06:24
2 88 DAMIR MRKONJIĆ E71FDE 11:10:00 12:17:35 5 01:07:35
3 27 TAJIB KAHRIMANOVIĆ E73ESP 12:10:00 13:19:33 5 01:09:33
4 103 NEDŽAD PALDUM E71EEE 11:15:00 12:28:51 5 01:13:51
5 71 SEID HALILČEVIĆ E73ESP 12:15:00 13:33:54 5 01:18:54
6 42 RASMIN ČOLAK E73EKK 11:50:00 13:16:54 5 01:26:54
7 34 NEDIM ČOLAK E73EKK 11:05:00 12:32:48 5 01:27:48
8 70 ARMIN IBRAHIMOVIĆ E73ESP 12:30:00 14:02:09 5 01:32:09
9 33 SENAID OMERBAŠIĆ E71FDE 11:35:00 13:11:39 4 01:36:39
10 60 ARMIN ZEC E74DNO 11:40:00 13:17:09 5 01:37:09
11 67 EDIN BEGOVIĆ E71FDE 11:00:00 12:50:41 5 01:50:41
12 18 ALMIR KUBURIĆ E73EKK 11:30:00 13:27:57 5 01:57:57
13 113 MUHAMED KRUŠKIĆ E73ESP 11:35:00 13:21:35 4 01:46:35
POREDAK U KONKURENCIJI Z35 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 77 FERIDA HALILČEVIĆ E73ESP 11:05:00 12:51:52 4 01:46:52
2 79 AMELA ŠIŠIĆ-SARAJLIĆ E73EKK 12:10:00 13:48:35 3 01:38:35
x 100 MIRZETA KALTIĆ E71EBS 11:00:00 13:8:12 3 02:08:12
POREDAK U KONKURENCIJI M40 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 111 BEKIR TRNČIĆ E71EEE 11:10:00 12:19:04 4 01:09:04
2 38 BEHAD HASIĆ E73ESP 12:35:00 14:00:35 4 01:25:35
3 95 ESAD KAPIĆ E73EKK 12:20:00 13:46:07 4 01:26:07
4 47 SENAID PLEH E71EEE 11:00:00 12:33:16 4 01:33:16
5 120 ŠEMSUDIN KALTIĆ E71EBS 11:05:00 13:02:18 4 01:57:18
x 112 ALMIR ALIĆ E71ELD 11:20:00 13:42:34 4 02:22:34
x 69 REFIK HODŽIĆ E71ELD 11:15:00 13:23:50 3 02:08:50
POREDAK U KONKURENCIJI Z50 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
POREDAK U KONKURENCIJI M50 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 14 MIRZO PRLJAČA E71EEE 11:25:00 12:28:01 4 01:03:01
2 36 MEVLUDIN MEMIĆ E73ESP 12:25:00 13:35:01 4 01:10:01
3 81 FARUK JAŠAREVIĆ E71EEE 11:05:00 12:30:33 4 01:25:33
4 10 NIJAZ ŠIŠIĆ E74DNO 11:10:00 12:40:45 4 01:30:45
5 23 SENAD MRKONJIĆ E71FDE 11:20:00 12:51:44 4 01:31:44
6 26 MIRSAD ZAHIROVIĆ E71ELD 11:35:00 12:35:43 3 01:00:43
7 50 IZUDIN AHMETOVIĆ E73ESP 12:20:00 14:08:17 3 01:48:17
x 32 FADIL DRNDIĆ E74DNO 11:15:00 13:24:04 2 02:09:04
POREDAK U KONKURENCIJI M60 4 lisice
----------------------------------------
Mj. S.br. Ime Prezime K lub Start C ilj TX Ukupno vr.
1 62 IBRAHIM GUŠTER E73ESP 11:25:00 12:40:45 4 01:15:45
2 78 MENSUR HODŽIĆ E71EZC 11:05:00 12:40:47 4 01:35:47
3 43 HABIB DŽANANOVIĆ E74DNO 11:00:00 12:28:53 3 01:28:53
POREDAK U KONKURENCIJI KLUBOVI
----------------------------------------
Mj. RK Takm. TX Vrijeme 1 mj. 2 mj. 3 mj. 4 mj. 5 mj. Bod
1 E73ESP 17 65 89583 6 3 3 0 1 139
2 E73EKK 14 49 70951 3 2 2 1 2 82
3 E71EEE 3 12 13058 2 0 2 2 0 48
4 E74DNO 5 18 31134 0 1 1 2 0 22
5 E71FDE 5 21 30477 0 2 0 0 1 21
6 E71ELD 6 19 35216 0 1 0 0 1 11
7 E71EZC 1 4 5747 0 1 0 0 0 10
8 E71GJK 1 3 5296 0 0 1 1 0 9
9 E71EBS 1 3 7692 0 0 0 0 1 1

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22