Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

 

Od polovine mjeseca novembra prošle godine mladi operatori i članovi klubova E73EKK i E73ESP dogovaraju SKED koji je okupio 10 mladih operatora iz oba kluba te je uspješno odrađen.Nakon tog prvog skeda dogovorili smo da ove aktivnosti nastavimo i narednih vikenda kako bi mladi operatori uz nadzor i pomoć starijih operatora naućili raditi na KT opsegu.Naredna dva skeda su okupila dosta više mladih iz oba kluba koji su pokazali interesovanje za ove aktivnosti , a na četvrtom skedu nam se priključuje i radio klub E74CMN(Zavidovići) sa svojim mladim operatorima.Početkom ove 2016 godine tačnije drugog vikenda u januaru održali smo i prvi sked mladih operatora u ovoj godini u kojem su učestvovala tri napomenuta kluba.

Kompletan izvještaj možete pročitati ovdje.

Video 1

 

Video 2

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22