Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Određene statistike pokazuju da se trenutno radioamaterizmom bavi oko 6 miliona ljudi širom svijeta, dok u Bosni i Hercegovini ima 4.000 licenciranih radioamatera,

Želimo istaknuti i to da je Bosna i Hercegovina od 1992. godine članica Međunarodne unije za telekomunikacije, koja je agencija Ujedinjenih naroda posvećena informatičko-komunikacijskim tehnologijama (ICT).

Puno uspješno ostvarenih i dalekih veza vam želimo! 73

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22