Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Na osnovu Člana 16, a u vezi članova 11, 14 15 i 18 Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini Predsjednik Udruženja donosi :

O D L U K U

o prestanku statusa člana Asocijacije radio amatera u Bosni i Hercegovini pravnih i fizičkih lica i brisanja iz evidencije članstva, a koji se nalaze na spisku u prilogu ove odluke.

 

.........

Kompletna odluka se nalazi ovdje.  Podatke i uvid u listu članova, koja je sastavni dio ove Odluke, možete dobiti ako se obratite Kancelariji ARA u BiH. Napominjemo da je ova lista prvobitno bila objavljena na ovoj WEB stranici ali je uklonjena shodno Rješenju Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH , br. UPI 03-1-37-5-237-11/19EM od 15.06.2020. god.

 

 

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22