Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Na osnovu člana 38. i člana 39. stav (1), a u vezi sa čl. 31. i 37. stav 1) tač. a) i c) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije na 54. sjednici, održanoj 22. decembra 2020.godine, donijelo je
 
 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22