Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

 

Radio klub „Tuzla“ u okviru edukacije i treninga svojih radio-operatora izveo je vježbu rada na terenu.

Vježba je imala za cilj da se provjeri tehnička opremljenost, te sposobnost kreiranja alternativnih i praktičnih rješenja postavljanja antena za rad sa različitih nepristupačnih lokacija. 
 
Za izvođenje vježbe iskorišten je poziv Radio kluba Mostar E71CBC za testiranje radioamaterske mreže za opasnost 15. 6. 2013. godine. Lokacija izvođenja vježbe je bila Svojtina (JN94IN) na 500 m nadmorske visine.
 
 
Edukacija i trening radio operatora iz RK Tuzla nastavit će se učešćem u  „IARU HQ CONTEST 2013“ takmičenju koje će predvoditi Emil Tafro- E71A iz Sarajeva.
 
Takmičenje se održava drugog vikenda mjeseca jula 2013 godine.
 
Kontest lokacija  na kojoj če boraviti ekipa kluba je iznad Čavljaka u Sarajevu na 1300m nadmorske visine.
 
U okviru trećeg dijela edukacije i obuke radio-operatora iz RK Tuzla, ugovoren je dvomjesečni kurs telegrafije koji će voditi Emil Tafro. Obuku će proći 15 članova RK Tuzla. Na ovaj način Radio klub Tuzla, u saradnji sa Asocijacijom radio-amatera u BiH, želi doprinijeti usavršavanju svojih radio-operatora za buduća samostalna učešća u  takmičenjima i reprezentaciji BiH.
 
Obzirom da je za uspješan rad u takmičenjima, osim znanja i vještina operatora potrebna i odgovarajuća oprema, predstavnici RK Tuzla su posjetili sajam radio-amaterske opreme u Fridrichafen-u. Na sajmu je kupljena oprema koja će doprinjeti boljim rezultatima budućih takmičenja.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22