KONKURS ZA ORGANIZATORA “ŠARG-a 2013 ARA u BIH”

 

 Na prijedlog komisije za ARG pri ARA u BIH, Upravni odbor ARA u BIH je elektronskim putem donio odluku o raspisivanju ovog konkursa.

 

KAKANJ OPEN 2013 ARG takmičenje

Radio klub „Kakanj“
E 73 EKK

Takmičenje u Amaterskoj
radiogoniometriji na
3,5 MHz

„KAKANJ OPEN“ 2013.“
KAKANJ, 09.juni/lipanj 2013. godine
 

ARG takmičenje "GORAŽDE OPEN 2013"

Radio klub „DRINA“ Goržde E71EEE
„GORAŽDE OPEN 2013“

Program manifestacije

Organizator: Radio klub „DRINA“ Goražde E71EEE
Mjesto okupljanja: Vitkovići
Datum održavanja: 11.05.2013. subota

E77CFG učestvovao na 8 BARDF u Bugarskoj.

Dana 23.05.2013. god. doputovali smo u Bugarsku na takmičenje.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22