Jun 03, 2013 3708

"E7 6m KUP" PRAVILA TAKMIČENJA

in UKT by E77Y
ORGANIZATOR I SVRHA…
Sep 03, 2013 3906

PRAVILA TAKMIČENJA "E7 VHF KUP"

in UKT by E70ARA
ORGANIZATOR I SVRHA…
e7activity
Apr 14, 2013 5961

Pravila UKV takmičenja „E7 Activity contest“

in UKT by E77Y
Pravila UKV…
Okt 24, 2013 3461

PRAVILA E7 CW VHF CONTEST

in UKT by E77Y
NAZIV TAKMIČENJA:…


Obavještavamo sve radio klubove i pojedince koji posjeduju echolinkove da je potrebno isključiti sve vrste govornih identifikacija koje emituju echolinkovi, spojeni na simplex kanale, za vrijeme IARU R1 VHF takmičenja dana 07.09. 2013. od 14,00 UTC do 08.09.2013. do 14,00 UTC kako ne bi došlo do ometanja učesnika takmičenja.E7 Activity contest

18.08.2013.godine je 5.period E7 ACTIVITY contesta

ORGANIZATOR I SVRHA TAKMIČENJA

Organizator takmičenja je Asocija radio-amatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH), svrha takmičenja je popularizacija rada radio-amatera u BiH na 2m (144Mhz).

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22