Jun 03, 2013 3706

"E7 6m KUP" PRAVILA TAKMIČENJA

in UKT by E77Y
ORGANIZATOR I SVRHA…
Sep 03, 2013 3903

PRAVILA TAKMIČENJA "E7 VHF KUP"

in UKT by E70ARA
ORGANIZATOR I SVRHA…
e7activity
Apr 14, 2013 5957

Pravila UKV takmičenja „E7 Activity contest“

in UKT by E77Y
Pravila UKV…
Okt 24, 2013 3457

PRAVILA E7 CW VHF CONTEST

in UKT by E77Y
NAZIV TAKMIČENJA:…

 

E7 ACTIVITY CONTEST

U PDF fajlu se nalazi plasman stanica za E7 Acitivity contest III period

 

 

E7 Acitivity contest

16.06.2013. godine je III period E7 Activity contesta
E7 Activity contest

21.07.2013.godine je 4.period E7 ACTIVITY contesta

 
 
Pred vama su KONAČNI rezultati 1.perioda E7 Activity contesta.

ORGANIZATOR I SVRHA TAKMIČENJA

Organizator takmičenja je Asocija radio-amatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH), svrha takmičenja je popularizacija rada radio-amatera u BiH na 6m (50Mhz).

 

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22