Imajući u vidu teško i veoma opasno stanje u zemlji i šire, koje je izazvala pandemija corona virusa, novoizabrani UPRAVNI ODBOR ASOCIJACIJE RADIOAMATERA U BiH , u saradnji sa svojim koordinatorom RMZO, obratio se radioamaterskoj populaciji sa slijedećim reagovanjem:

Poštovane kolege radio amateri,

U skladu sa preporukama Regulatorne Agencije za Komunikacije BiH, i proglašenjem stanja nesreće uzrokovane virusom nCOVID-19 na teritoriji Bosne i Hercegovine, te zbog zadnjeg zemljotresa koji se desio u našem susjedstvu, RMZO ARAuBiH predlaže kolegama iz službe radio-amatera da prije svega poštuju naredbe koje donose organi i institucije kako lokalne vlasti tako i viših nivoa vlasti. Da se pridržavaju uputstava o smanjenju direktnih kontakata potencijalno ugroženih dijelova populacije. Takođe da smanje sve aktivnosti koje bi mogle dovesti do samopovređivanja, povređivanja ili nekih drugih zdravstvenih problema kojima bi u slučaju neophodne medicinske intevencije dodatno opterećivali zdravstveni sistem. Mladim kolegama koji su članovi RA/CZ/Crvenog Krsta/GSS-a predlažemo da budu na usluzi starijim kolegama, u slučaju nabavke namirnica i drugih potrebnih poslova, zbog smanjenja mogućnosti ugrožavanja zdravlja naših kolega-posebno onih koji već imaju neke hronične zdravstvene probleme.

Što se tiče komunikacijskog sistema, jučer smo svjedočili potresu koji je u Zagrebu prouzročio znatnu materijalnu štetu. U tom smislu, radio amateri u ovom vremenu kada su prisiljeni poštovati pravila o ograničenju kretanja bi trebali provjeriti svoje uređaje, izvore napajanja, antene i funkcionalnost svoje opreme. Komunikacijski sistemi su danas puno otporniji na elementarne nepogode ali nisu otporni na napade panike, koji prijete zagušenjem komunikacijskih sistema.

Također usporena putna komunikacija i prelasci međudržavnih granica će usporiti dostavu roba, rezervnih dijelova za telekomunikacijskuopremu, kretanje servisnih ekipa u slučaju ispada opreme, napajanja itd.

U tom smislu radio-amaterska infrastruktura može poslužiti u prevazilaženju kriznih situacija, smanjiti paniku, širenje dezinformacija i slično. Tamo gdje to bude potrebno staviti je, na dobrovoljnoj bazi, na upotrebu lokalnim zajednicama. To podrazumijeva našu obavezu održavanja potrebnih kontakata sa nadležnim organima u lokalnoj zajednici i šire.

U situaciji smanjenog kretanja i osluškivanja situacije, pomaže i psihološki održavati kontakt sa članovima naše zajednice, kao dio napora da se sačuva i psihološko zdravlje narušeno izolacijom. Vjerovatno će mnogi posegnuti za uređajima koje dugo nisu koristili ili ne znaju da li im je dozvola vazeća itd. Sa njima treba komunicirati, dati im korisne informacije kako da produže dozvole i kome da se obrate.

Trenutno Regulatorna agencija za komunikacije nalaže pravilno korištenje uređaja, radioamaterskih opsega kao i repetitorskih sistema. Važeće licence su one koje su odobrene do 20. marta 2020.

Komunikaciju na radio-amaterskim opsezima zadržati u okviru HAM spirita i najbolje radio-amaterske prakse u ovim situacijama, i u okviru licenci koje posjeduje svaki pojedinačni operator. Svi RPT koji su u funkciji su na raspolaganju svim radioamaterima da ostvare kontakt I testiraju svoju opremu. Potrebno se lokalno informisati od kolega koje su to frekvencije koje su u upotrebi u lokalnim sredinama. Korištenje lokalno uvezanih rpt na Echolink tip konekcija je također poželjan jer omogućava povezivanje udaljenih lokacija putem posebnih čvorista i servera koji nisu dio serverskih sistema operatora kao Google, ili Viber, te su samim tim manje opterećeni.

Članovi Radio mreže za opasnost su svi radio-amateri koji imaju validnu licencu i zakonski su dužni ponašati se po pravilu službe, a to je Radio-amaterska služba. Svako ponašanje i djelovanje radio-amatera mimo Pravilnika o radio-amaterskoj službi će biti prijavljeno Regulatornoj agenciji za komunikacije. Također odbijanje pomoći u slučaju potrebe službama i organima je zakonski kažnjivo.

Frekvencije rezervisane za RMZO su:

Međunarodni saobraćaj IARU R1 : HF 3.760 MHz 7.110 MHz 14.300 MHz 18.160 MHz 21.360MHz

Domaći saobraćaj E7 : HF 3.612 MHz 2m S20 S21 S22 /70cm SU20 433.500

           

Tehničke preporuke za rad u vanrednim prilikama

1 -Osigurati rezervno baterijsko napajanje (akumulator ili baterija), provjeriti ispravnost agregata i osigurati dovoljnu količinu rezervnog goriva u odgovarajućem kanisteru sa oduškom.

2-Prepouka je raditi sa što manjom snagom, modulacijom koja je neophodna i tehnički ispravnom antenom. Nedovoljno uštimana antena povećat će vam i za 70% potrošnju električne energije.

3-Pored fiksne lokacije, preporučujemo da pripremite portabl set. Ruksak u kojem će se nalaziti potreban pribor za instaliranje i rad sa portable lokacije ( stanica, rezervna stanica, sklopiva antena koja može raditi i sa zemlje te ne zavisi od stranog reflektora i uzemljenja (ground-plane),univerzalni I swr instrument, osnovni alat sa setom potrebnih konektora)

4-Predlažemo klubovima i pojedincima vlasnicima stanica i repetitora da obezbijede odgovorno osoblje koje će pratiti i održavati ispravan rad uređaja i repetitora jer je to zakonska obaveza. U trenutnoj specifičnoj epidemiološkoj situaciji preporučujemo da ne grupišete operatore i da operatori u klubovima izbjegavaju međusobni kontakt, kako bi u slučaju zaraze jednog od operatora to bio izolovan slučaj a ostali bi i dalje bili na raspolaganju državi i zajednici.

5-Prijedlog za ručne radio uređaje: ukoliko ste u fazi nabavke ručnih uređaja za potrebe u vanrednim situacijama predlažemo dual band ručne stanice sa litium ionskom baterijom 3,7V, snage do 2W sa baterijskom lampom i fm difuznim prijemnikom. Uz ovu stanicu preporučujemo Powerbank 5V sa solarnim panelom.

Što se tiče mobilnih uređaja također predlažemo stanice sa open VFO, modernije proizvodnje sa fm radio prijemnikom, iz razloga što je i kod njih snaga izuzetno usklađena u korist minimalne potrošnje energije, tako možemo dobiti čak do 10W RF izlazne snage na samo 1A/12V.

6-Zabranjeno je putem banda prenositi neprovjerene ili neistinite informacije, širiti paniku i sl. U slučaju katastrofe zadatak radio-amatera je da prenese informaciju od tačke A do tačke B, ukoliko službene osobe ili službe od njega to zatraže.

Za bolju implementaciju ovih ciljeva RMZO ARAuBiH će u ponedeljak 23.3.2020 od 20.00 voditi informativni sked na RPT R3, koji je već tradicionalan. U cilju da okupimo kolege koje su na bandu, testiraju svoju opremu i razmijenimo informacije, te odgovorimo na neko pitanje ili problem. Upravna stanica je E71EZC RMZO ZDK / Zenica.

Specijalizirani RMZO timovi u E7 održavaju također svakodnevnu vezu međusobno i sa kolegama i organizacijama iz susjednih zemalja putem digitalne HF veze. Paralelni HF P4 digitalni sistem prijenosa data podataka je u funkciji već nekoliko dana. Također, u planu je stavljanje u funkciju i jednog višenamjenskog vozila sa opremom za mobilni rad preko QO 100.

SRETNO U BORBI, U KOJOJ ĆEMO DATI SVOJ MAKSIMALI DOPRINOS!

iarulogoU našem radioamaterskom radu svjedoci smo, nažalost često, nasrtaja na frekvencije i opsege koje nam pripadaju. Rezultat naše višegodišnje borbe, najviše na međunarodnom nivou, je da danas imamo veliki broj opsega na različitim dijelovima spektra koji nam, osim kontinuirane komunikacije, omogućava i eksperimentiranje. Svi se sjećamo zadnjeg pokušaja francuskog regulatora da se radioamaterima oduzme 2-metarski opseg što je osujećeno koordiniranom akcijom radioamatera kroz IARU.
Nažalost, sada se javljaju novi trendovi a o čemu se radi pročitajte iz pisma Predsjedika IARU, Tima Ellama koje je poslao svim članicama:

"Kao što znate, radiofrekvencijski spektar je konačan resurs. Iako smo kao radioamateri bili vrlo uspješni u sticanju i zadržavanju pristupa znatnim dijelovima ovog spektra u prošlosti, sve je veći pritisak da se amaterski dio spektra preusmjeri ili izvrši podjela frekvencija kako bi se udovoljilo zahtjevima komercijalnih interesa. Gotovo je neizbježno da ćemo ih morati ustupati u budućnosti.
U prošlosti je taj pritisak uglavnom vršen preko International Telecommunication Union (ITU) na Svjetskim konferencijama o radiokomunikacijama. To je omogućilo da Međunarodni radioamaterski savez (IARU) odgovori koordinirano na način da najbolje odbranimo svoje frekvencije.

Sada postoji trend da nacionalni regulatori pokušavaju zaobići ITU i jednostrano nastojate prerasporediti radioamaterske bandove.
Ovo ima dvije ozbiljne posljedice:
- Nacionalna radioamaterska udruženja su ostavljena da sama brane amaterski radio u svojoj zemlji bez korištenja resursa i iskustva IARU-a; i
- Postoji rizik od fragmentacije amaterskih alokacija i i gubljenja harmonizovanih alokacija na globalnom nivou, čime se ometa međunarodna komunikacija.

Priroda zahtjeva za spektrom od strane komercijalnih interesa je takva da su naše VHF, UHF i mikrotalasne frekvencije suočavaju se s najvećom prijetnjom. Mi koristimo ove opsege, i za lokalne i za komunikacije na daljinu, uključujući repetitore, prenos podataka, rad sa slabim signalima, EME i satelitske komunikacije. Također su neprocenjivi za eksperimentisanje. Relativno je lako dokazati da postoji značajna aktivnost na nižim VHF / UHF opsezima, dok se isto ne može reći za naše više opsege. Zauzeti su tokom posebnih događaja kao što su takmičenja, ali mogu biti slobodni u drugim vremenima. To može navesti nacionalne regulatore da pomisle da se ti opsezi mogu preusmjeriti na druge radio servise.
Kako bi se spriječilo da se naši opsezi oduzmu i raskomadaju, od vitalne je važnosti da članice Udruženja rade s IARU-om na koordinaciji odgovora nacionalnim regulatorima. Imamo niz opcija koje se mogu uzeti u obzir, poput:

- Pokazivanje da preraspodjela ili dijeljenje opsega nije praktična;
- Koordiniranje načina za dijeljenje naših opsega s drugim servisima;
- Sužavanje naših trenutnih opsega u cilju prilagođavanja drugim servisima;
- Premještanje naših sadašnjih opsega;
- Oslobađanje naših opsega; i
- Kombinacija gore navedenih opcija.

Molimo vas da nas obavijestite o svim takvim prijetnjama amaterskim radio alokacijama u vašoj zemlji čim nešto saznate o njima. Nemojte ulaziti u bilo kakve rasprave o promjenama na određenim opsezima sa vašim regulatorom bez razgovora s IARU-om kako bi se omogućio koordiniran odgovor koji treba dogovoriti. U takvom koordiniranom odgovoru možemo tada uzeti u obzir kretanja u drugim dijelovima svijeta, kako bi se osiguralo zadržavanje usklađenih amaterskih alokacija između zemalja i ITU regija u najvećoj mogućoj mjeri.
Ova koordinacija je od vitalne važnosti ako želimo da amaterski radio nastavi uživati pristup  frekvencijama na višim dijelovima spektra.

IARU možete kontaktirati na:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Hvala vam na pomoći u promociji i odbrani radioamaterskog spektra.
73,
Tim Ellam, VE6SH
Predsjednik IARU"

Broj: IZ-093/19
Sarajevo, 06.12.2019. godine

Članovi ARAuBiH


Predmet: Poziv za zasjedanje Skupštine ARAuBiH


U skladu sa Članom 21. Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, sazivam izbornu Skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. lzbor radnih tijela Skupštine:

1.1. lzbor verifikacione komisije (tri člana),
1.2. lzvještaj verifikacione komisije,
1.3. lzbor Radnog predsjedništva (predsjednik Skupštine i dva člana), 1.4. lzbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
1.5. lzbor izborne komisije

2. Prijedlog izvještaja o radu Asocijacije radioaamatera u BiH:

2.1. lzvještaj o radu ARAuBiH za 2018. godinu,
2.2. lzvieštaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu,
2.3. lzvještaj Upravnog odbora ARAuBiH,
2.4. lzvještaj Nadzornog odbora ARAuBiH,
2.5. Rasprava o izvještaju za 2018. godinu,
2.6. Donošenje Odluke o izvještaju za 2018. godinu,

3.    lzbor predsjednika ARAuBiH, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i sekretara Udruženja,
4.    Razno

Sjednica Skupštine ce se održati dana 22.12.2019. godine (nedjelja) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Radio kluba ,,Zenica", Fakultetska 17, Zenica.

Sjednici sa pravom glasa mogu prisustvovati svi članovi ARAuBiH koji u skladu sa vazećim Statutom imaju status člana Udruženja.

Ovjeru pojedinaćnih punomoći za zastupanje vrse opunomoćitelji lično, uz nadovjeru radio klubova za svoje članove, odnosno ARAuBiH za direktne članove. Obrazac punomoći biće dostupan na službenoj stranici ARAuBiH.

Materijali za Skupštinu dostavljeni su u ranijim pozivima na Skupstinu.

Predsjednik Skupštine ARAuBIH

Senaid Pleh, E73PS s.r.

Orginal poziv u PDF formatu

Obrazac punomoći

Popis radioamatera kojima su pristigle QSL karte koji nisu članovi QSL biroa.
Preuzmi popis

QSL karte se mogu preuzeti u kancelariji ARAuBIH uz predhodnu uplatu od 10 KM na Ž.R. Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini. Uplata važi za QSL biro za 2019. godinu.

RAKBiH je pozvao nosioce radio-amaterskih dozvola u BiH da na osnovu izdatih dozvola, svoje tehničke resurse stave na raspolaganje svim nadležnim službama sistema za vrijeme proglašenog vanrednog stanja/stanja prirodne ili druge nesreće, ukoliko se ukaže potreba, a u skladu sa zakonskim propisima i mjerama nadležnih organa i institucija u vanrednim situacijama.

Agencija obavještava nosioce dozvola za radio-amatersku djelatnost u BiH i eventualne nove podnosioce, da do daljnjeg neće razmatrati zahtjeve za dodjelu znakova za domaća i međunarodna takmičenja, saglasnosti za grupno polaganje radio-amaterskih ispita, kao ni zahtjeve za dodjelu novih znakova klubovima i pojedincima. Validnim dozvolama Agencije za radio-amatere smatraju se sve dozvole koje su do sada izdate za pojedinačne operatore, klubove, kao i dozvole za radio-amaterske repetitore.

Takođe, kompletirani zahtjevi za postavljanje radio-amaterskih repetitora i izdavanje odgovarajućih dozvola, koji su do danas upućeni Agenciji, a koji su trenutno u procesu obrade i za koje je najavljena pismena saglasnost Agencije, smatraju se legalnim.

Agencija podsjeća na izričitu obavezu pravilnog korištenja radio-amaterskog opsega i pozivnog znaka “E7”, ispravne identifikacije repetitora i stanica, te na obavezu kontrole ispravnosti uređaja sa ciljem zaštite javnog zdravlja.

Orginalni dokument

Poštovani,

Skupština ARAuBIH će se održati kako je i planirano 22.12.2019. godine u Zenici. Da bi prostor bio što adekvatniji Radio klub Zenica je obezbjedio drugu lokaciju. Umjesto predviđene adrese na lokaciji radio kuba, ista će se održati u Press Sali Atletskog kluba u Zenici.

Parking je kod šoping centra u Zenici, u blizini stadiona.

Na osnovu Člana 16, a u vezi članova 11, 14 15 i 18 Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini Predsjednik Udruženja donosi :

O D L U K U

o prestanku statusa člana Asocijacije radio amatera u Bosni i Hercegovini pravnih i fizičkih lica i brisanja iz evidencije članstva, a koji se nalaze na spisku u prilogu ove odluke.

 

.........

Kompletna odluka se nalazi ovdje.  Podatke i uvid u listu članova, koja je sastavni dio ove Odluke, možete dobiti ako se obratite Kancelariji ARA u BiH. Napominjemo da je ova lista prvobitno bila objavljena na ovoj WEB stranici ali je uklonjena shodno Rješenju Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH , br. UPI 03-1-37-5-237-11/19EM od 15.06.2020. god.

 

 

 

logo

Ovogodišnji drugi Kidsday održat će se u subotu 15. lipnja.

Ovaj događaj je posebno stvoren za promociju Amaterskog hobija mladima.

Ovo je trenutak u kojem možete podijeliti svoj amaterski radio hobi sa svojom obitelji, unucima, prijateljima, izviđačima ili čak široj javnosti.

Ovaj dan može biti prvi put da mladi iskuse pravu radio vezu, nadamo se da će se zainteresovati i da postanu ovlašteni radioamateri.

Možete koristiti ovu predloženu razmjenu: Ime, dob, mjesto i omiljena boja. Ako se operater promijeni, ponovno radite istu stanicu. Da biste privukli pozornost, nazovite "CQ Kids Day".

Predložene frekvencije IARU R1:

10 metara: 28.350 do 28.400 MHz

15 metara: 21,360 do 21,400 MHz

20 metara: 14.270 do 14.300 MHz

40 metara: 7.080 do 7.120 MHz

80 metara: 3.650 do 3.750 MHz

Ostale predložene frekvencije ARRL-a:

12 metara: 24,960 do 24,980 MHz

17 metara: 18,140 do 18,145 MHz

40 metara: 7,270 do 7,290 MHz

80 metara: 3,740 do 3,940 MHz

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22