Vlašić R4Pozdrav svima, u prethodnom tekstu smo obavijestili radioamatere Bosne i Hercegovine na promjene u radu repetitora na Vlašiću, ali o detaljima u nastavku teksta.

hb9eht

Na sledecem linku objavljena je video poruka Dr. Hamadoun Toure, HB9EHT (Generalni Sekretar ITU) povodom 23. Generalne Konferencije IARU R1.

 
iarur1
09:00 sati - sastanak komiteta C4 - voditelj Uli DK4VW,
iarur1
09:00 sati - Plenarna sjednica Generalne Skupstine na kojoj je predsjenik R1 procitao izvjestaj o radu, te informisao delegate da proxy od clanice Bahrain nije vazeci je nisu uplatili clanarinu IARU za tekucu godinu. Utvrdjen je broj asocijacija koje imaju pravo glasanja

araubihorg

U skladu sa IARU Pravilnikom VHF v6_14, ARAuBiH je otpočela primjenu CTCSS signala za korištenje repetitora. Primjena CTCSS signala za otvaranje i korištenje repetitora članice IARU R1 su dužne da otpočnu koristiti od 01.01.2015. godine.

iarur1

5. dan konferencije.

09:00 sati - Plenarna sjednica Generalne skupstine IARU R1.
Usvojeni su svi prijedlozi dokumeanta komiteta C2, C3, C4, C5.

iarur1
 
Radni dan je protekao ovako:
09:00 sati - sastanak komiteta C3 - voditalj Hans Blondel Timmerman PB2T
iarur1
Radno predsjednistvo su cinili:

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22