Dana 30.XI 2020. pozivamo sve radio amatere iz E7 i Regiona na KT RMZO sked ARAuBiH.
 
Ovo je dealna prilika da provjerite svoju opremu prije zimskog perioda. 
 
Na SKED će biti pozvani i ostali članovi EMCOMM IARU R1.
 
Upravna stanica će biti Radio klub E73ESP Stjepan Polje.
 
ktrmzoprovjera
26. oktobra sa početkom u 20 sati održan je SKED Radio mreže za opasnost ARAuBiH. U skladu sa Planom i programom Asocijacije/RMZO sekcije kao i pratećim IARU preporukama izvršena je pored tehničke provjere stanja na analognom repetitorskom sistemu (glavni magistralni repetitor u E7 R3 Vlašić) i provjera generalno zainteresovanosti i opremljenosti radio-amatera u doba pandemije za aktivnost RMZO.
 
Kao što je unaprijed dogovorena praksa da svaki naredni sked preuzima druga Upravna stanica, za ovaj sked pobrinuli su se operatori iz radio kluba Pousorje Almir Agić E71AP i Emir Bajraktarević E75R i čestitamo im na odlično urađenom poslu.
 
Audio snimak prvih 80 minuta skeda možete poslušati na linku ispod:
a Log u PDF formatu je također dostupan ovdje:
 
 
Naredni RMZO SKED zakazujem po Planu i Programu rada na KT 3.612 LSB Ponedjeljak 30.11. u 20Ha Upravna stanica će biti "Radio-amaterski klub "Drina" Goražde - E71EEE ".
Važno je napomenuti da će ovaj sked biti međunarodni na koji će biti pozvane sve stanice članice IARU R1 EMCOMM
 
 
S poštovanjem
Alen Ruvić E71AR
RMZO Manager ARAuBiH
 

Zbog vanredne situacije u Indoneziji uzrokovanu iznenadnim poplavama i velikim brojem nastradalih u Jakarti dobili smo molbu da frekvenciju 7.110 MHz ostavimo slobodnu za potrebe indonezijskog Emcomm-a.
Molimo da se pridržavate ove obavijesti do daljnjeg.

 

Dana 27.06.2020 g. u organizaciji IARU održan je EMCOMM Meeting 2020. Bosna i Hercegovina je po prvi put učestvovala i imala svog predstavnika na Emergency radio communitacions konferenciji IARU, Alena Ruvića E71AR (RMZO koordinator ARAuBiH).
Konferencija je održana putem Cisco Webex platforme a prisustvovalo je preko 20 zemalja, koje su predstavljali svjetski Emcomm koordinatori i članovi EMCOR R1.
Konferenciju je vodio i moderirao Emcomm koordinator za Region 1 Greg Mossop  iz Velike Britanije.

RMZO Radio kluba Zenica / ARAuBiH u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji na vježbi sa Gorskom službom spašavanja Zenica i Samostalnom jedinicom zaštite i spašavanja grada Zenica.

Ovakva provjera se provodi obavezno jednom godišnje i pokazatelj je spremnosti svakog člana u upotrebi osnovnih i naprednih tehnika spašavanja. Ovo je prilika da se provjeri spremnost članova Stanice za stvarne situacije.

Preventiva, kojoj se posvećuje velika pažnja, razlog je manjeg broja nesreća s težim posljedicama.

Vježbu je pratio i Adnan Bajraktarević, instruktor FGSS-a, a svoju ulogu u kordinaciji radio komunikacija između službi GSS i ostalih službi kao što je Hitna pomoć su imali i Radio-klub “Zenica” i Radio mreža za opasnost.

Operatori koji su učestvovali su:

Almin Omerdić-E74AO (veza u sanitetskom vozilu sa timom na terenu)

Damir Muranović-E71SDM (humani repetitor veza tim za spašavanje sa Gradskim službama u Gradu Zenica- plato Doma radio-amatera)

Alem Raković-E70RA i Alen Ruvić-E71AR ( veza tima za spašavanje sa vozilom saniteta preko E74AO i sa drugim službama u Gradu preko E74AO

Šema u prilogu:

 

S poštovanjem
Alen Ruvić E71AR
ARAuBiH RMZO Manager
 
1
2
3
5
6
8
9
123
122723056 10221479798077863 5824087256135921256 o
122871431 3513244245388707 3742173685687606248 o
123026506 3513243962055402 8814572999526714139 o
 
Obavještavamo sve radioamatere da će se u ponedjeljak, 26.10.2020.g. u 20 sati na magistralnom repetitoru R3 - Vlašić održati RMZO EMCOMM sked.

Upravna stanica ovog skeda biće E75RKP, Radio klub "Pousorje".

Pozivamo sve kolege iz E7, kao i iz susjednih zemalja, da se jave. To je dobra prilika za provjeru vaše lične ili klupske VHF opreme kao i rada magistralnog repetitora R3 Vlašić.
 
sked

Od proglašenja izvanrednog stanja, odnosno stanja prirodne ili druge nepogode, uzrokovane pandemijom korona virusa u BiH, Služba radio-amatera koja funkcioniše pri Službi civilne zaštite (kao jedna od službi za zaštitu i spašavanje Grada Tuzla) nalazi se po naredbi štaba u stanju angažmana. Službu radio-amatera zajednički čine RK "Kreka", RK "Tuzla" i RK "Lipnica".

Kako bi pravovremeno i na najbolji mogući način odgovorili na svoje zadatke Služba radio-amatera je 03.05.2020. godine održala terensku vježbu.
Cilj vježbe bio je provjera veze, radio uređaja i druge opreme ali i spremnosti članova službe da odgovore na različite zadatke i zahtjeve.
U toku vježbe služba je djelovala na dva opsega VHF i UHF (2m i 70cm) analogno kao i na DMR-u.
Aktivno su se koristili repetitori R0, R3 i R4 te lokalni UHF repetitor kao i simpleksni kanal V36S18.
Članovi službe su bili raspoređeni kako u sva tri radio kluba (kao centri veze) tako i na terenu (kao mobilne ekipe). Vježba je odrađena poštujući preporuke o socijalnoj distanci i upotrebi zaštitne opreme.
Zahvaljujemo se svim radioamaterima koji su se odazvali pozivima probe veze u toku naše vježbe.
Svi radioamateri su pokazali visok nivo discipline i HAM SPIRIT-a.

Služba je vježbu okončala uspješno i time je još spremnija da odgovori na rješavanje budućih zadataka.

Rukovodioc službe
Antonio Zahirovic
E71AZ

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22