Predstavnici ARA BiH, RMZO koordinator Alen Ruvić E71AR i Harun Drino iz Radio kluba Zenica E71EZC od 14.-18. Marta učestvovali su na ARON osposobljavanje 2019.

Predstavljali su delegaciju Bosne i Hercegovine zajedno sa kolegama iz Radio kluba Prijedor SRRS E73JHI.

Domaćini su bili Min. odbrane Slovenije, Slovenska uprava zaštite i spašavanja, SOS CENTAR 112 Ljubljana, centar za obuku Ig pored Ljubljane.

-Prvi dan je bio obilazak trening centra, operativno komunikacijskog centra 112 i Ministarstvo odbrane Slovenije-Generalštab NATO-Vojska Slovenije.

Posjetili u i najveću vatrogasnu brigadu Ljubljana, kao i Radio klub Triglav Ljubljana S55O.

Kraj prvog dana su proveli u obilasku Ljubljane i prisustvovali demonstraciji DMR ANL Sistema repetitora službi i radioamatera Slovenije.

-Drugi dan je bio rezervisan za predavanja na teme: Prva pomoć, tehnika penjanja na tornjeve i sl., upoznavanje sistema zašite grada Ljubljana, pregled specijalnog komunikacijskog vozila Mercedes Sprinter EPV MOL.

Delegacija iz Bosne i Hercegovine je imala uspješno predavanje na temu iskustva radio amatera iz poplava 2014. (Alen Ruvić E71AR), Prezentacija Radio kluba Zenica kao i predstavljanje specijelnog projekta RMZO Prijedor UZV mjerač vodostaja (Srećko Mišković E71SS).

Nakon izlaganja prezentirani su: Meteo radiosonde i upotreba za radioamatere, IOT senzorika za potrebe EMMCOM.

Treći dan ekipa ARAuBIH iz Radio kluba Zenica posjetila je specijalnu radio repetitorsku lokaciju na planini Mrzlica iznad Trbovlja kao i radio klub i PDVD Trbovlje.

Impozantna repetitorska mreža na toj lokaciji posebno impresinoira..

DMR, D-STAR, ANALOG UHF VHF, DATA Gateway,Winlink, Wifi neovisni sistem itd itd..

Poslije ugodnog dana i druženja predstavnici ARAuBIH su se zaputili nazad za Bosnu i Hercegovinu uz posjetu najvećem dimnjaku u europi oko 350m u termoelektrani Trbovlje i Nuklearnoj elektrani Krško.

Predstavnici ARA BiH iz radio kluba Zenica su u ime RMZO ZDK i ARAuBIH dodijelili Zahvalnice organizatorima i kolegama iz RMZO Prijedor.

Posebnu zahvalnost na gostoprimstvu i pozivu, te neizmjerni dobrinos saradnji ja polju radioamaterizma i ovim putem izražavamo g. Tilen Cestnik S56CT

 aron2019 2

 aron2019 3c

aron2019 4c

aron2019 5c

aron2019 6c

aron2019 7c

aron2019 8c

aron2019 9c

aron2019 10c

aron2019 11c

U Tuzli je od 26. do 28. februara održana civilno-vojna vježba "BOLD CHINTHE 2017", u organizaciji Civilno-Vojna vježba u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i 77. brigade vojske UK. Vježba se provodila po NATO/PfP SOFA standardima i njenim pratećim protokolima. Pored vojske UK, OS BiH, FUCZ, Agencije za civilno zrakoplovskvo i kontrolu neba, BHMAC-a, kao i svih agencija Ministarstva sigurnosti BiH, sudionik vježbe je bila i  Asocijacija radioamatera u BiH. Predstavnik ARAuBiH na vježbi je bio Alen E71AR.

Vježba je bila komandno-štabna, te je fokus bio na stablu komandovanja i odgovornosti, koordinaciji, ulozi agencija, službi općine, kantona, entiteta, države i međunarodnih faktora. Simuliran je incident pada velikog putničkog aviona AIRBUS JET EUROPE na minirano područje, a scenarij je osmišljen od strane 77. brigada vojske UK.

Radioamaterska služba je,  zasnovano na dosadašnjim iskustvima u realnim situacijama, imala važnu ulogu na samom početku vježbe. Bez obzira na štete na telekomunikacijskoj infrastrukturi, na obroncima planine Vis, lokalni farmer je uputio poziv za pomoć putem lokalnog radioamatera. Nakon toga službe sa svih nivoa u državi formiraju operativne štabove, kako na terenu tako i u centru KUCZ. Ministarstvo sigurnosti-komunikacijsko operativni centar 112 formira tim koji nadgleda situaciju i vrši određene savjetodavno-operative aktivnosti. Tim ine inspektori civilnog avio saobraćaja, koordinator za OS BiH, inspektori BHMAC-a, demineri, koordinator RMZO ARAuBiH. Uloga koordinatora RMZO Asocijacije radioamatera u BiH je bila da prikuplja informacije sa radioamaterskih kanala i sve informacije za koje procijeni da su iskoristive prosljeđuje direktoru operativnog centra 112, koji informaciju prenosi dalje preko FUCZ operativnog na licu mjesta. 

Koordinator RMZO je procijenio da je potrebno aktivirati RMZO sa područja TK, te stavlja sve resurse i repetitorske uređaje radioamatera u BiH u režim slušanja upravne stanice, koja se nalazi u štabu Ministarstva sigurnosti BiH. Ostvaruje se kontakt sa svim radioamaterima sa ugroženog područja, te im se daje instrukcija da budu na režimu slušanja na RMZO kanalima na svim radioamaterskim opsezima, te da u slučaju dalje potrebe za rezervnim sistemom radio veze daju podršku službama na terenu uz, obavezno odobrenje od strane upravne stanice koja je u koordinaciji sa direktorom operativnog centra.

U simuliranom scenariju nije došlo do prekida sistema VHF radio veza KUCZ TK na terenu, te je kompletna radioamaterska zadaća bila prikupljati informacije sa radioamaterskih kanala, bilježiti, te iskoristive informacije proslijediti.

Simulirana akcija spašavanja i vježba su protekle po proceduri i uspješno su okončane.

Na kraju vježbe je napravljena analiza vježbe, te su dati prijedlozi i sugestije. Svaki od predstavnika učesnika je imao priliku izložiti svoje viđenje uspješnosti vježbe i ukazati na eventualne nedostatke. imao priliku  da izloži

Predstavnika ARAuBiH  Alen E71AR je ukazao na izuzetno važnu ulogu koju radioamateri imaju na terenu, na činjenicu da raspolažemo radiorepetitorskom infrastrukturom koja pokriva široko područje, da imamo veliki broj radioamatera koji imaju razrađen sistem radio veze, te da vještine dodatno usavršavamo održavanjem vježbi RMZO. 

U utorak 28. februara je u Sarajevu doržan prijem za predstavnike institucija i organa koji učestvuju u vježbi, a predstavnik Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini je bio Samim E74KS. Prisutnim su se obratili zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić i britanski vojni ataše, pukovnik Paul Marshall.

Promotivni video možete preuzeti ovdje.

Slike sa vježbe i sa prijema:

Cilj je da nam se u RMZO SKED preko R2A i Echolink čvorova E74NL-L , E74NL-R , E74KS-L i ostalih javi sto je više moguće aktivnih radioamatera. Do sada u proteklih 4 dana koliko je aktivan RMZO SKED bilježimo svakim danom sve veći odaziv radioamatera iz svih krajeva E7, a uključuje nam se i ekipa i 9A i YU.

Sked se održava svaku noć sa početkom u 20:00.

73 de E73CRK

Na linku možete poslušati E7 RMZO SKED. 73!

Predstavnici Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini su učestvovali u Civilnoj terenskoj vježbi otklanjanja posljedica katastrofa "Bosna i Hercegovina 2017", koja je održana u Tuzli od 25. do 29.9.2017. godine.

Ekipu na terenu u Tuzli su činili Alen Ruvić E71AR (Zenica), Harun Drino E71HD (Zenica), Alem Raković E70RA (Tuzla). Ekipu u Operativno-komunikacijskom centru 112 BiH u Sarajevu su činili Samim Konjicija E74KS (Sarajevo) i Predrag Jovanović E74OF (Sarajevo).

26.9. smo došli u Tuzlu vozilom opremljenim radiokomunikacijom za KT, 50MHz, 144MHz, 430MHz i za link mrežu 2.4 i 5 Ghz Ubiquity.

Zadaci koje smo dobili su:

 1. Ostvariti vezu sa Centrom 112 27.09. u 11h
 2. Pružiti podršku spasilačkim ekipama na jezeru Modrac, zbog postojanja komnikacijskih problema u kriznom štabu u Tuzli.

Prvo smo uradili softversku analizu terena oko 20h, te ustanovili da je krizni štab (baza) u tzv. mrtvoj zoni i da je nemoguće ostvariti simpleksnu vezu Modrac-Baza Tuzla. Oko 21h smo izašli vozilom na teren i uradili i radio analizu. Odlučili smo da na lokaciji Ilančica postavimo crossband mobilni repetitor i 2.4GHz link prema jezeru. Ponovnom analizom smo utvrdili da na jezeru imamo VHF vezu sa Tuzlom, te prema Sarajevu Modrac-Ilančica-2.4Ghz Grdonj.

Od radioamaterske infrastrukture smo imali na raspolaganju: 

 • R0 Tuzla - dobra snaga, slab prolaz kroz repetitor,
 • R1 Zenica - odličan prolaz i prijem,
 • R3 Vlašić - odličan prolaz i prijem,
 • R5 Kozara - upotrebljiv.

27.9. u 6h smo krenuli prema kampusu Univerziteta u Tuzli i stigli u bazu. Dočekao nas je Aleksandar Mandić, šef OKC 112 Ministarstvo sigurnosti BiH. Upoznati smo sa detaljima vježbe, te smo dobili zadatak da napravimo radio mrežu sa ekipama na terenu. Akcent je bio na vezi Tuzla-Modrac, jer su ekipe na terenu imale problema sa UHF vezom. CZ nije imala direktnu vezu, kao ni ostale spasilačke ekipe.

Odmah smo instalirali baznu stanicu u šator LEMA (glavni krizni štab), gdje je ostao radio operater E70RA Alem Raković. Zahvaljujući unaprijed pripremljenom planu i istaliranoj opremi noć prije, kolega E70RA je sa mobilnim timom imao sa ručne stanice vezu sa cijelom tuzlanskom regijom, uključujući i Modrac.

Mobilni tim E71AR Alen Ruvić i E71HD Harun Drino komunikacijskim vozilom odlaze na jezero Modrac. Na jezeru Modrac nalazimo najbolju tačku za vezu sa oko 20km udaljenom bazom. Parkiramo vozilo tako da nam velika metalna mrežasta ograda na plaži stoji iza leđa i djeluje kao odličan reflektor. Rezultat je bio BAZA-JEZERO prolaz Q5 i 59. Također imamo i odličan signal na 2.4Ghz sa Ilančice. IMAMO CIJELO VRIJEME QRM OD ESTONSKE EKIPE, koji imaju problem u radiokomunikaciji, pa su donijeli mobilni repetitor koji rasipa po spektru. Iako se radilo o vrhunskoj opremi, bila je pogrešno instalirana. Npr. vertikalna antena mobilnog repetitora nema protuteg sa zemljom, pravi ogroman qrm itd.

Radimo vezu sa kriznim štabom na S20, CRB mobile 2m/70cm Ilančica, R0, R1 Lisac, R3 Vlašić. Oko 12h upostavljamo vezu sa Sarajevom. Šef OKC112 se javlja iz Tuzle u Sarajevo. Veza sa Sarajevom je urađena Jezero-Ilančica direktni link 2.4 Ghz. Ilančica-Sarajevo Grdonj Svxlink.

U poslijepodnevnim satima smo uradili i provjere veze sa još dvije lokacije:

 1. lokacija zemljotresa-baza,
 2. lokacija požara i urušavanja višespratnice-baza.

Na kraju dana smo uradili analizu QSO-ova, predali raport šefu Centra 112 i ostali u bazi na networkingu sa ekipama i pregledu mts-a.

Opravdali smo našu ulogu, jer je naš sistem radio odlično, za razliku od ostalih službi koje su imale probleme u komunikaciji, pa su morali koristiti VHF repetitor tuzlanske policije.

Nakon završetka našeg zadatka, pozdravili smo se sa nadređenima, kolegom Alemom E70RA koji je ostao u Tuzli i uputili se nazad za Zenicu. Zajhaljujemo se kolegama iz Ministarstva sigurnosti, koji su nas srdačno dočekali, također policiji TK koji su nam obezbjeđivali cijeli dan nesmetan prolaz i rad. 

Slike sa vježbe:

 

U organizaciji Klubova i pojedinaca koji koriste Eholink i repetitore te simpleks  kanale koji su povezani na Eholink a povodom vremenskih neprilika na pdručju BiH organizovana je RMZO Mreža-SKED koji traje od objave negativnih metoalarma. Sked počinje u 20.00  i otvoren je za sve učesnike.

U SKEDU učestuju i članovi RMZO ZDK, kao i RMZO tim 9A iz Rijeke, te pojedini radioamateri iz Srbije i Crne gore. U mrežu su se  uključili i radioamateri iz Amerike, Australije, Švedske i Njemačke.

Učesnici skeda za 12.1.2017. godine:

E74NL, E75AJ, E78ES, E75SB, E73AKH, E75IG, E73ADM, E73SDM, E75DZ, E74UB, E71EBS, E75SK, E74FT, E75ESO, E77LSB, E78HSI, 9A3GPZ, E75AM, E71AR, E77EM, DH1AA, YU1DZ, E75CC, N6BIH, E71EEE, E73CRK, E75SA, E72OZ, E72DS, E74CVZ, E74NR, 4O6BOY, E75IN, E72ESC, E77SB, E73VSV, E74CN, E71CQ, YU1ANM, E74BN, E72PYZ, E75ANA, E74ALM, E71CQ, E73EKK.

Radio klub Sarajevo E74ALM kao organizator a u povodu 70 godinja od osnivanja i aktivnog djelovanja će dodijeliti RMZO Diplome svim učesnicima po slijedečim uslovima:

USLOVI SA DOBIJANJE DIPLOME "Crveni meteoalarm"

 • Pojedinci trebaju imati minimalno tri javljanja u toku trajanja RMZO Mreže-važi za učesnike koji rade putem radio-uređaja i Eholinka
 • Radio klubovi trebaju takođe imati tri veze i tri različita znaka sa Pozivnim znakom Kluba.
 • Sa klubskog znaka treba da se jave tri različita znaka-operatora da bi ostvarili pravo na RMZO Diplomu.

 

Audio zapis SKEDA održanog 12.1.2017. možete poslušati ovdje.

 

73,

RMZO koordinator

E74NL- Sejo

E73CRK - Rale

Video vježbe RMZO ZDK možete pogledati ovdje.

73 de E71AR

e71eee logo

22.05. održan je sastanak RMZO tima RK "Drina" Goražde. Izvještaj sa sastanka možete pročitati u nastavku.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22