Posjeta učenika Osnovne škole "Cazin II" Cazin radio klubu E71ASM.

U cilju promovisanja radio kluba "Una" E71ASM Cazin i radio amaterstva uopšte a realizirajući planiranu aktivnost sa djecom - učenicima osnovnih škola u cilju animiranja, odnosno podsticanja za bavljenje radio amaterstvom ove populacije u saradnji sa Osnovnom školom "Cazin II" iz Cazina dana 03.10.2013.god. organizirana je posjeta radio klubu 25 učenika sedmog (VII) razreda ove osnovne škole.

U Medenoj kod Trogira u petak 19.10.2012. održana je sjednica Upravnog odbora Udruženja za naučno-tehnički odgoj mladih u BIH (UNTOM u BIH). Na osnovu Odluke UO ARA u BIH, na sjednicu je upućen član UO ARA u BIH i ARG menadžer ARA u BIH Muris Mašić E75MM, sa ciljem da se u takmičenja klubova mladih tehničara u BIH vrati amaterska radio-goniometrija. Predsjedniku UNTOM u BIH je blagovremeno poslan zahtjev za uvrštavanje amaterske radio-orjentacije (ARO) sa povezom na očima sa prijedlogom da naš delegat prisustvuje njihovoj sjednici, te da prezentira ovu tehničku disciplinu. Svi članovi UO UNTOM u BIH su pokazali veliki interes za radio- orjentaciju, ali je Predsjednik UNTOM u BIH ukazao na probleme zbog kojih je ARG izbačen sa liste disciplina. Znajući za ove probleme, napravili smo prijedlog da se za klubove mladih tehničara modifikuje ARG u ARO sa povezom na očima. Novom disciplinom postižemo odlično usavršavanje mladih u korištenju radio goniometra, a rješavamo i probleme miniranih područja. Za novu disciplinu je dovoljno igralište škole, travnato ili asfaltirano, a može se održati i u fiskulturnoj sali (ako vani pada kiša). U takmičenje se mogu uključiti i mladi oštećenog vida. Za treniranje i takmičenje je dovoljno imati samo jedan goniometar. Predajnike za treniranje mogu sastaviti i učenici na sekciji KMT. Najviše dileme je bilo zbog subjektivnih problema, jer su pojedini radioamateri ranije tražili novčanu naknadu za pomaganje UNTOM u BIH za posudbu opreme i pomoć u realizaciji takmičenja na smotrama KMT. ARA u BIH će preuzeti obavezu da bez naknade obezbijedi opremu i organizuje takmičenje KMT u amaterskoj radio- orjentaciji na državnom nivou, a radio klubove, članove ARA u BIH, molimo da pomognu UNTOM u BIH oko organizacije takmičenja na opštinskim i kantonalnim smotrama. Na ovaj način ćemo značajno podmladiti i omasoviti radioamaterski pokret u BIH.


31.maja do 2.juna 2013. godine u Brčkom je održana 52. Smotra naučno-tehničkog odgoja mladih u Bosni i Hercegovini koju je organizovalo Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u Bosni i Hercegovini, a čiji je suorganizator za sportsko-tehničku disciplinu radio-orjentacija sa povezom na očima Asocijacija radioamatera u Bosni i
Hercegovini.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22